Skip to content

Hva er Kraft?

KRAFT er et fysisk senter for bærekraftig samfunnsutvikling i nord. Kraft skal gjennom skaperkraft, drivkraft og bærekraft bidra til å sette Nord-Norge på kartet innen bærekraftig by og samfunnsutvikling. Senteret er et samarbeid mellom privat og offentlig sektor, og alle partnerne jobber mot det samme målet; nye arbeidsplasser og ei bærekraftig framtid i nord.

 

Hovedmålet til Kraft er å bidra med kunnskap og kompetanseheving innen bærekraft til alle sine partnere. Samt å stimulere til positive avtrykk sammen med partnerskapet i konkrete prosjekter som fremmer innovasjon, samfunnsutvikling og samarbeid.

Kraft sin eierstruktur illustrerer viktigheten av offentlig-privat samarbeid, og Kraft skal være en arena som bygger tillit i samfunnet og ansvarlighet mellom partnere. Sammen skal vi forplikte oss til å gjøre Bodø, Nordland, Norge og verden litt mer bærekraftig.

Kraft vil bidra til:
• Klima og naturpositivitet.
• Fremtidens inkluderende arbeids- og samfunnsliv.
• Økonomisk verdiskaping.

 

Vil din virksomhet bli Kraftpartner?

Skaperkraft

Kraft er en utviklingsarena som fungerer som et helhetlig økosystem for innovasjon; en akselerator med tilgang til virkemiddelapparatet, investorer og finans, til fysiske ressurser, kunnskap, nettverk og relasjoner. Vi skal samarbeide, utvikle og teste nye innovative løsninger.

Drivkraft

Kraft er en en samhandlingsarena for regionen hvor samfunnet har en felles møteplass. Arenaen muliggjør samarbeid med det offentlige, næringsliv, oppstartsbedrifter, akademia, idrett, frivillige lag, foreninger og samfunnet forøvrig. Vi skal synliggjøre løsninger og prosjekter, informere og inspirere.

Bærekraft

Kraft er en samskapningsarena for bærekraftig samfunnsutvikling. Arenaen skal samle og koble de nødvendige aktørene og stimulere til samarbeid mellom det offentlige, privat næringsliv og akademia, slik at vi sammen kan drive økt bærekraftig verdiskaping.

Illustrasjon: Kraftpartnerskapets «Sweet spot».

Unik posisjon

Med et nettverk bestående av aktører fra akademia, offentlig sektor og næringslivet har Kraft en unik posisjon til å inspirere og skape handling.

Visjon

Krafts visjon er å akselerere skaperkraft, drivkraft og bærekraft i et nasjonalt nettverk for å skape en bedre felles fremtid.

Misjon

For å nå vår visjon skal vi være en pådriver for nærings- og samfunnsutvikling som fremmer en sirkulær og bærekraftig fremtid.

Verdigrunnlag: TIND

Troverdig: Kraft er åpen, transparent og til å stole på.

Inkluderende: Kraft er åpen for alle. Vi styrker relasjoner og samarbeid ved å dele, være raus og vise respekt.

Nyskapende: Kraft er innovativ og utfordrer det etablerte.

Dynamisk: Kraft er en drivkraft for utvikling og endring, som er til det beste for mennesker og miljø.

 

Aktuelt

Partnere

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.