Gå til hovedinnhold Gå til søk

Partnere

Kraft er en møteplass og et kompetansehus for organisasjoner som mener alvor med sitt bærekraftsarbeid!

På Kraft samles partnere fra akademia, offentlig sektor, næringslivet og frivillighet på en nøytral arena, for å diskutere og iverksette tiltak som kan påvirke samfunnet vårt i positiv retning – ut over egen virksomhet. Blir du med?

Bodø Kommune

«Arktisk, smart og grønn kulturby i verdensklasse.»

Bodø har utviklet seg og vokst mye de siste årene, og i 2016 ble Bodø kåret til Norges mest attraktive by.

Byen og kommunen er i stadig utvikling, og endringer i rammebetingelser og omgivelser har betydning for i hvilken retning byen beveger seg. Visjon: Attraktiv hovedstad i nord.

Bodø kommune skal gjennom sin internasjonale satsing jobbe for en bærekraftig utvikling av Bodø, Nordland og Arktis.

Nordland Fylkeskommune

«Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn.»

Nordland fylkeskommunes mål er at Nordland skal være det beste fylket i Norge å vokse opp, jobbe, og leve i.

De tilbyr viktige tjenester til fylkets innbyggere, med ansvar som går på tvers av samfunnsmessige, økonomiske, og miljømessige behov.

I tillegg følger politikken FNs bærekraftsmål slik at de kan bygge et grønnere og smartere Nordland.

 

NAV

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked.

NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet. NAV er en viktig del av trygghetsnettet i velferdsstaten.

De skal bidra til at flere kommer i arbeid og færre går på stønad, samtidig som vi sørger for at de som trenger det, er sikret inntekt og økonomisk trygghet gjennom rett pengestøtte til rett tid.

Stormen

Konserthus og bibliotek

«Vi skal gjøre Bodø til et bedre sted å bo.»

Stormen har som mål å gjøre Bodø til et bedre sted å bo, gjennom å tilby et mangfold av opplevelser i tillegg til å stimulere og samarbeide med byens kulturliv.

 

KPMG

KPMG er organisert som et nettverk av revisjon- og rådgivningsselskaper med kontorer i 145 land. Over 275 000 mennesker har sin arbeidsplass hos KPMG.

I Norge har KPMG rundt 1800 ansatte og partnere fordelt på 23 kontorer over hele landet. Deres sterke regionale tilstedeværelse er en styrke og er et klart konkurransefortrinn for KPMG Norge.

De vet hva virksomheter har på toppen av sin agenda, derfor har de bygget ledende fagmiljøer innen områdene som blir viktigst i framtiden: cybersikkerhet, bærekraft, kompetanse og teknologi.

Coop Nordland

«Vi skaper og deler verdier.»

Coop Nordland driver 87 butikker tilknyttet Coop sine kjedekonsepter innenfor dagligvarer, bygg og annen faghandel.

Coop Nordlands viktigste strategi er å skape verdier og dele disse med sine mange eiere. I mer enn 100 år har de skapt for å dele av sitt overskudd til å utvikle og ivareta levende lokalsamfunn.

Overskuddet skapes av deres 1350 medarbeidere og deles mellom deres 83.500 medeiere. Akkurat dette gjør at de er annerledes enn andre aktører i varehandelen.

Deres bærekraftstrategi handler om å synliggjøre det de allerede gjør og har gjort i lang tid, men også om å tenke helt nytt for å tilpasse oss en bærekraftig framtid.

Salten Aqua

«Lokal produksjon – laks fra rogn til spisebord.»

Datter- og eierselskapene til Salten Aqua AS utgjør til sammen Salten Aqua-gruppen, hvor selskapene deler like verdier med tanke på kvalitetsarbeid og produksjon.

Salten Aqua-gruppen utgjør til sammen en fullverdig verdikjede for produksjon og salg av laks, fra den klekkes ut av egget, og hele veien til den er å finne i butikkhyllene.

Deres bærekraftarbeid gjenspeiles i deres fokus på miljø, samfunnsengasjement og hvordan de bygger opp selskaper i Salten Aqua-gruppen.

Salten Regionråd

«Salten – et hemmelig skattekammer av unike reisemål.»

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Salten kan by på flere nasjonalparker, lang og vakker kystlinje, Norges nest største isbre, en fantastisk skjærgård og et magisk øyrike, grotter, mektige fjell og et godt og variert kulturtilbud. I Salten kan du både ta del i et pulserende byliv og ha unike naturopplevelser.

Salten besitter store naturressurser og har en meget sterk og konkurransedyktig industri med stort potensial for videre vekst.

Med det har Salten et godt utgangspunkt i forhold til å realisere nye muligheter og møte utfordringene i årene framover.

 

Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. De kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur.

Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker de stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger.

DNB

I dag er DNB mye mer enn Norges største bank og en nøkkelvirksomhet i norsk økonomi. De er også et ledende teknologiselskap, som på stadig nye måter tilpasser seg og tjenestene sine til tiden vi lever i og framtiden.

DNB har som Norges største finanskonsern betydelig påvirkningskraft på den bærekraftige omstillingen. Deres overordnede mål er å nå netto nullutslipp fra deres finansierings- og investeringsvirksomhet innen 2050, samt være en pådriver for bærekraftig omstilling, og oppnå langsiktig verdiskaping.

Arktisk Filharmoni

«Ekte. Arktisk. Lidenskap.»

Arktisk Filharmoni er verdens yngste og nordligste profesjonelle orkesterinstitusjon. Deres visjon er å kjennetegnes av høy kvalitet og særegenhet.

Gjennom engasjement, spilleglede og sine verdier skal de være et av verdens mest ettertraktede orkestre.

Arktisk Filharmoni jobber aktivt med FNs bærekraftsmål. De ulike målene de har satt seg handler om økonomiske og sosiale forhold, samt klima og miljø. For hver av disse tre nivåene har de satt seg ambisjoner.

EBA

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører.

Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). De har 644 medlemsbedrifter med tilsammen 27.000 ansatte.

Som Norges største sysselsetting- og distriktsnæring har de påtatt seg både et ansvar og en mulighet til å påvirke hvordan vi som samfunn skal arbeide og produsere i fremtiden.

BDO

Over hele landet jobber tusenvis av virksomheter og organisasjoner hardt for å skape verdier. Og over hele landet er BDO til stede for å hjelpe dem.

De er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. De kjenner utfordringene, ser mulighetene og engasjerer seg sterkt for at kundene skal nå målene sine.

BDO bidrar til en fremtidsrettet utvikling av samfunn og næringsliv – «bærekraft er konkurransekraft».

Nordkontakt

«Vi skaper verdier for våre kunder.»

Nordkontakt er en ingeniør­bedrift med dyktige medarbeidere innenfor hovedområdene automasjon og informasjons­teknologi.

Nordkontakt har dedikerte og kunnskapsrike medarbeidere med et lidenskapelig engasjement for teknologi, miljø og bærekraft.

 

Iris Salten

Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontor på Vikan utenfor Bodø. Iris Salten betjener de ni kommunene i Salten, som også eier selskapet.

De henter og behandler både husholdnings- og bedriftsavfall, og setter sin stolthet i å være en serviceinnstilt og god samarbeidspartner.

Iris jobber målrettet for å realisere FNs bærekraftsmål. De eies, og er til for samfunnet rundt oss. De ser derfor på det som sitt ansvar å bidra til en bærekraftig utvikling.

Løvold Solution

«Grønt samspill i blå næring.»

Deres bidrag til forsvarlig havbruk skal sørge for at framtidens generasjoner også kan leve og høste av havet.

Konsernets kjernevirksomhet er leveranser av varer, tjenester og digitale løsninger i havbruksnæringen, som gjøres gjennom driftsselskapene Løvold as og Løvold System.

De holder på å utvikler Løvold Havpark, som skal være et kompetansesenter for bærekraftig vekst i blå næring. Hvor fokuset skal ligge på innovasjon, samarbeid, teknologi og bærekraft.

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges fremste organisasjon for arbeidsgivere og den ledende næringslivslobbyen.

Hovedmålet deres er å skape og opprettholde forhold som sikrer konkurranseevnen og lønnsomheten til næringslivet, og dermed opprettholde grunnlaget for en god levestandard, sunn økonomisk vekst og bærekraftig utvikling.

Boligbyggelaget Nobl

«Bygge og trygge boliger.»

De vil tilby sine medlemmer gode hjem gjennom hele livet. Det innebærer at de skal kunne se de enkeltes behov og tilby løsninger for medlemmene sine, uavhengig i hvilken livsfase og situasjon de er i.

«Alle fortjener et godt hjem og et godt bomiljø å bo i.»

Som utbygger tenker de på klima og miljø, og har satt seg klare mål for sine nyprosjekter. De grønne handlingene må også være med i rollen som forvalter.

De har ambisjoner og planer for et mer bærekraftig Nobl. Fremtiden er grønnere, mer sosial og økonomisk trygg.

Nord Universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord Universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv.

Gjennom Strategi 2030 skal Nord Universitet bidra til bærekraftig utvikling og verdiskaping gjennom forskning, utdanning, samarbeid med samfunns- og næringsliv og som en del av et internasjonalt universitetsfellesskap.

De ønsker å skal skape ny kunnskap, utdanne mennesker som møter sin tids utfordringer og være en drivkraft for innovasjon og demokratisk utvikling.

Nordasfalt

Selve kjernen i Nordasfalt er fremstilling av asfalt. De leverer over 200.000 tonn asfalt til offentlige og private prosjekter årlig.

Deres visjon er å befeste sin posisjon som landsdelens fremste leverandør av asfalt gjennom kontinuerlig utvikling, styrke kompetanse, samtidig som vi hever kvaliteten på våre produkter og tjenester.

Polar Kraft

«Alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen.»

Polar Kraft AS er et nasjonalt strømselskap med et solid nordnorsk lokalt fotfeste. Deres mål er å bli den foretrukne strømleverandøren i Nord-Norge. Med nesten 90.000 kunder er de nest størst i landsdelen.

Polar Kraft ønsker å ta ansvar for det samfunnet de er en del av, og har forpliktet seg til flere av bærekraftsmålene.

PowerOffice

«Universets supreste regnskapssystem.»

PowerOffice  bygger fremtidensløsninger for regnskap. De er skreddersydd for små og mellomstore bedrifter, og har bransjens mest fornøyde kunder.

Fra sine kontorer i Bodø jobber de med å lage verdens beste økonomitjenester. Tjenester som får både folk og selskaper til å gå i pluss. Det er sånt som gjør at deres brukere får mer tid til å gjøre det de skal. Til å skape verdier.

PowerOffice skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor tydelig ansvar for sine ansatte, samfunn og miljøet rundt.

Nordvik

Nordvik Gruppen er et forhandlerkonsern med bilforhandlere, -verksteder, -skadeverksteder og eiendomsvirksomhet i Trøndelag, Nordland og Troms.

Helt siden Nordvik ble etablert i 1960 har de holdt fast på kjerneprinsippet om å bidra til samfunnet med produkter og tjenester av høy kvalitet.

I dag er de i underkant av 400 medarbeidere som jobber kontinuerlig for å skape gode opplevelser for sine kunder, kolleger og samarbeidspartnere.

Nordvik skal gjennom sin miljøsatsing være en pådriver og motivere sine medarbeidere, leverandører, kunder og samfunnet for øvrig til å redusere miljøbelastning.

T. Kolstad Eiendom

«Regionens største eiendomskonsern.»

T. Kolstad Eiendom er et eiendomskonsern med fokus på utleie av næringseiendom, salg og utleie av bolig. I tillegg drives det aktiv investeringsvirksomhet med eierinteresser i en rekke virksomheter.

De eier og forvalter rundt 230 000 kvm med næringseiendom. Med en sterk forankring i Bodø er de den største aktøren innen eiendom.

T. Kolstad Eiendom teller i dag ca 35 ansatte fordelt på økonomi, salg, marked, forretningsutvikling og drift.

PBL

Private Barnehagers Landsforbud

«Vi er her for å hjelpe din barnehage.» 

PBL tilbyr hjelp og rådgiving på en lang rekke områder som drift av barnehagen, arbeidsgiverrollen, juridisk bistand, kontroll av tilskudd og krisekommunikasjon.

PBL arbeider også for å sikre likeverdige rettigheter og bærekraftige rammevilkårer for alle private barnehager.

 

Østbø

«Vi gjenvinner Nord-Norge.»

Østbø er Nord-Norges største kommersielle avfall og miljøselskap. Vårt primærmarked er Nord-Norge, men de vil gjennom sine samarbeidspartnere også kunne tilby tjenester i hele Norge.

Det er viktig for de å være en totalleverandør av miljøtjenester og at de kan tilby god kvalitet. De har som mål å tilby bærekraftige avfallsløsninger.

Dette gjøres ved å blant annet tilby konsulenttjenester, ha logistikk med innsamling av avfall i form av stykkgodt og bulkkjøring, de leier ut oppsamlingsutstyr, har flere avfallsmottak hvor de behandler og videreforedler alle avfallstyper og de rapporterer og overvåker de ulike bærekraftsmålene de har satt seg.

EY

«Building a better working world.»

Hos EY er deres globale formål: Building a better working world. Innsikten og tjenestene de leverer er med på å bygge tillit til kapitalmarkedene og til økonomier over hele verden.

De utvikler ledere som samarbeider for å innfri deres løfter til deres kunder. På den måten spiller de en viktig rolle i å bygge en bedre verden for sine kunder, ansatte og lokalsamfunn.

Nordlandsforskning

«Kunnskap der fremtiden formes.»

Nordlandsforskning er det eneste samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet i Norge med både eierskap og hovedkontor i nord.

De har ambisjoner om å fortsette å være et fremragende forskningsmiljø og en foretrukket kunnskapsleverandør lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Deres forskning benyttes i utredninger, planer og høringer. Når avgjørelser tas, er det ofte kunnskap fra Nordlandsforskning som ligger til grunn.

De har fokus på transformasjon og grønn omstilling, bærekraft, velferd, og lokalsamfunn.

Engage

Centre for Engaged Education through Entrepreneurship

Engage er et tverrfaglig utviklings- og forskningsmiljø for entreprenørskap som metode i universitetsfag.

Senteret har status som senter for fremragende utdanning. Senteret har som utgangspunkt at entreprenørskap er nødvendig for å kunne møte verdens utfordringer.

Digital Norway

Digital Norway er en non-profit organisasjon som startet i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.

Deadline

«Kreativitet skaper engasjement — hvem vil du engasjere.»

Deadline består av en gjeng kreative folk med hjerte for gode historier. De brenner for godt innhold og god kommunikasjon, og hjertet banker ekstra hardt for film, eventer og visuelt design.

PWC

«Sammen bygger vi tillit.»

For å løse alt fra klimakrisen til eldrebølgen, trenger man et godt samspill mellom mennesker og teknologi. Et samfunn i endring legger økt press på ny kompetanse og endringsvilje.

Nysgjerrighet og lidenskap gjør at PWC aldri gir seg før de finner ut hvordan ting egentlig henger sammen, og innsikten bruker de til å spille andre gode.

I Norge er de over 2300 problemløsere fordelt på 28 kontorer spredt over hele landet, som er rå på samhandling, tenker ulikt og har hjertet på rett plass. De går på jobb hver dag for å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer. De tror på en raus kultur, og at det er sammen med kunder og kollegaer de bidrar til å utvikle varige verdier.

Riktig Spor

«Vi skaper design og kommunikasjon som setter spor.»

Riktig Spor leverer et bredt spekter av tjenester innen design og kommunikasjon. De er opptatt av at gode merkevarer krever gode strategier, samt en langsiktig plan forankret i en god forretningsstrategi.

De spesialiserer seg på strategi, kommunikasjon, design, web og markedsføring.

Deres satsing på bærekraft har naturlig resultert i økt fokus på miljøaspektet og FNs bærekraftsmål. Og de er nå sertifisert som Miljøfyrtårn.

 

Bodø Havn

Bodø Havn er en tilrettelegger for næringslivets behov innen sjørettet logistikk og transport av passasjerer og gods.

Bodø Havn er et kommunalt foretak, heleid av Bodø Kommune. På vegne av Bodø Kommune drifter og forvalter Bodø Havn havneområder innenfor kommunegrensene i Bodø.

Som offentlig eid havnevirksomhet skal Bodø Havn være fremtidsrettet og representere en standard som tar bærekraftig utvikling på alvor. Ambisjonen er å legge til rette for smarte løsninger og praksis for havn og terminal, og således bidra til å redusere de miljøutfordringene som verden står overfor.

Corponor

«Vi brenner for å utvikle boliger som skaper trivsel.»

Corponor har siden 1994 drevet med prosjektutvikling og prosjektledelse innen eiendom, og er i dag en av de største eiendomsutviklerne i Bodø. De drifter i tillegg flere næringseiendommer i byen.

Corponor jobber for å øke bevisstheten om bærekraft i samfunnet. Dette gjøres gjennom å tilby et godt produkt til den fremtidige beboere slik at de kan leve mer bærekraftig, for eksempel ved å sortere avfall, redusere strømforbruket og bruke alternative transportmidler.

Nordic Edge

Nordic Edge har fått tildelt Arena Pro-status i det nasjonale programmet for nærings- og innovasjonsklynger.

For Nordic Edge betyr Arena Pro en forsterket satsing på innovasjon, samskaping, kunnskapsutvikling og kompetanseoverføring.

Klyngen er nå i en posisjon til å akselerere utviklingen og eksporten av smarte byløsninger og -tjenester.

AVINOR

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Bodø Energi

«Sammen skaper vi fornybare energiløsninger og morgendagens samfunn.»

Bodø Energi er et konsern som består av fem komplementerende selskaper: Bodø Energi, Bodø Energi Kraftsalg, Bodø Energi Varme, Frost Kraftentreprenør og Ekvaly Elsikkerhet.

I tillegg til eierskap i deres tre datterselskaper, har de mindre eierposter i andre selskaper. Sammen jobber de for kontinuerlig å effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og eier.

Bodø2024

Bodø 2024 er det største kulturprosjektet i Norge på over 10 år og det største i Nord-Norge noensinne.

For det er her, nord for Polarsirkelen – på 67 grader nord – at det blir over 1.000 arrangementer i løpet av et helt år.

Rammen kunne ikke ha vært bedre, for Nordland, som kanskje er landets vakreste fylke, er et Norge i miniatyr.

En viktig oppgave i Bodø2024 er å utvikle og gjennomføre konkrete prosjekter forankret i økologisk økonomi som viser hvordan det er mulig å utvikle Bodø og Nordland til samfunn preget av høy livskvalitet, forankret i livskraftig økonomi og bærekraftige økosystemer.

Bodø2040

«Nettverket for deg mellom 20 og 40 år.»

Bodø2040 er et nettverk for de mellom 20 og 40 år som jobber i Bodø og omegn. De har som mål å være en arena for nettverksbygging og sosialisering, hvor man kan utveksle erfaringer, bygge nettverk på tvers av ulike bransjer, få nye impulser og ha det gøy sammen.

 

Bodø/Glimt

Bodø/Glimt er en fotballklubb i Bodø, stiftet 16. september 1916 som Fotballklubben Glimt. Klubben vant Eliteserien i 2020, 2021 og 2023 og har blitt norgesmester to ganger, i 1975 og 1993. I 2022 tok klubben seg, som fjerde norske lag til kvartfinalen i en europacup, Europa Conference League.

De ønsker å bruke oppmerksomheten klubben har til å oppfordre til samarbeid og positiv utvikling i ei bærekraftig retning langs tre dimensjoner: miljø, økonomi, og samfunnet rundt oss.

Action Now er FK Bodø/Glimts møteplass og kommunikasjonsplattform for fremtidens bærekraftige løsninger. Programmet bruker FNs bærekraftsmål som et veikart og en palett for inspirasjon til egne handlinger og utvikling.

BRUS

Bodøregionens utviklingsselskap

«Det som er bra for min region, er også bra for min bedrift.»

Bodøregionens Utviklingsselskap er et utviklingsselskap bestående av 46 større bedrifter i Bodøregionen.

Dette er bedrifter som tar et utvidet samfunnsansvar. Det er bedrifter som ønsker å bidra i utviklingen av sin egen region ved å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og samarbeide med den lokale politikken om dette.

Haneseth Bodø

Hanseth Bodø er totalteknisk leverandør av tjenester innen elektro, automasjon, sikkerhet og VVS i Bodø og Fauske.

I dag er de i Bodø og Fauske 83 ansatte og inngår i Haneseth Gruppen med hovedkontor i Bodø. Haneseth Bodø tilbyr tjenester fra enkle serviceoppdrag i hjemmet til store komplekse prosjekter i hele Nord-Norge.

LUP

«LUP sørger for at bedrifter og offentlige virksomheter sammen løser fremtidens utfordringer.»

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) hjelper kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med å gjennomføre innovative anskaffelser.

De er innovasjonspådrivere og eksperter på hvordan man gjennomfører innovative anskaffelser fra forberedende fase til prosjektgjennomføring.

Ved å utfordre markedet og la leverandører vise hva som er mulig å få til, får det offentlige bedre løsninger, mer effektive tjenester og mer for pengene. Innbyggerne får bedre produkter og tjenester, og samtidig lokal og nasjonal næringsvekst.

 

Hundholmen Byutvikling

«Hundholmen Byutvikling …den gode følelsen!»

Hundholmen Byutvikling er et 100% eiet datterselskap som drifter og utvikler eiendommene og eiendomsprosjektene til Christian Jakhelln AS.

Christian Jakhelln er et familieeid holdingselskap – med bærekraftig verdiskaping gjennom seks generasjoner. Deres mål er å bidra til å skape en bærekraftig byutvikling.

Deres bygg er det synlige beviset på at de har vært med i utviklingen av Bodø, fra holme til by.

Innovasjon Norge

«Vi gir lokale ideer globale muligheter.»

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter gjennom kompetanse, kapital, nettverk og utvikling i distriktene.

De profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.
De tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilerieng.

Til daglig jobber de med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer. «Det dreier seg om å gjøre norsk næringsliv bedre.»

Kirkens Bymisjon

«Ingen er bare det du ser.»

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Deres visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Siden 1855 har de arbeidet for en bedre og mer rettferdig hverdag i norske byer. Mange blir overrasket når de blir kjent med størrelsen og mangfoldet i arbeidet deres.

De ønsker at brukere og gjester skal finne tilbake til egne ressurser, drømmer og håp. Alt deres arbeid skal bygge på at «Ingen er bare det du ser».

Kulturkollektiv Bodø

«Bodøs kulturliv skal styrkes!»

Kulturkollektivet Bodø skal skape møteplasser, dialog, fellesskap og gi kulturlivet en stemme.

Kulturkollektiv Bodø skal arbeide for best mulige forhold for kultur i Bodø Kommune. Foreningen skal være en arena for samarbeid på tvers av kultursjangre, og en arena for samarbeid mellom kulturen og de kommunale myndighetene.

Makerspace Bodø

Makerspace Bodø har som formål å styrke innovasjon og skaperglede, styrt av medlemmenes interesser og engasjement. De er en arena for læring, utforskning og deling av ideer.

De har utstyr og materiell tilgjengelig slik at man har muligheten til å gjennomføre sine idèer og planer.

Til sammen utgjør de en gruppe personer med bred fagkompetanse som kan bidra med veiledning og egenutvikling, og det oppfordres til kunnskapsdeling mellom deltakere. Alt dette pakkes sammen i en sosial setting og atmosfære der innovasjon, skaperglede og læring står i fokus.

Natural State

Natural State er et strategisk byrå som spesialiserer seg på stedsutvikling og bærekraftig økonomi.

De fokuserer på steder, konsepter og nye markedsløsninger.

Natural State erkjenner at mennesker er en del av naturen, ikke over naturen, og at markedet er definert av menneskelig atferd.

OiER

The Organization for International Economic Relations

Organisasjonen for internasjonale økonomiske relasjoner (OiER) støtter deg med matchmaking-aktiviteter på høyt nivå, ekspertise innen prosjektrealisering, engasjement av interessenter og andre prosjektrelaterte aktiviteter.

OiER bygger bærekraftige relasjoner som skaper muligheter for partnere over hele verden.

 

SpareBank 1 Nord-Norge

De er landsdelens bank og ledende finanshus med 15 kontorer i Nord-Norge. I tillegg er deres største eier faktisk alle oss som bor her nord.

Som kunde kan man bidra til at den største andelen av utbyttet blir igjen i landsdelen, siden deres største eier faktisk er Nord-Norge. Det er dette som gjør at de kan være en støttespiller til en rekke prosjekter og tiltak i landsdelen.

SpareBank 1 Nord-Norge skal være en katalysator for en bærekraftig fremtid i nord. Hensynet til bærekraft skal derfor gjennomsyre hele virksomheten.

Telenor Norge

Telenor Norge er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor mobil, bredbånd og TV-tjenester. Hver dag jobber de for å lede an i digitaliseringen av Norge og utvikle de beste digitale sikkerhetstjenestene for våre kunder.

Deres sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge sine kunder, og de tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Deres teknologi er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet. I tillegg til å kutte egne utslipp, hjelper de andre til å redusere sine ved bruk av våre tjenester.

U4SSC

The United for Smart Sustainable Cities

Foreningen for Smarte Bærekraftige Byer (U4SSC) er et globalt FN-initiativ som gir en internasjonal plattform for utveksling av informasjon og partnerskapsbygging for å veilede byer og samfunn i å oppnå FNs bærekraftsmål.

De som bidrar til å støtte utviklingen av institusjonelle retningslinjer og strategier som fremmer bruk av digitale teknologier for å lette digital transformasjon og forenkle overgangen til smarte bærekraftige byer.

U4SSC støtter byer på deres reise gjennom digital transformasjon for å oppnå sine mål og målsetninger og skape byer og samfunn for morgendagen.

Ungt Entreprenørskap

«Innovatører trengs overalt.»

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Våre programmer gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. På denne måten bygger vi bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene.

Ungt entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

Molobyen

«En helt ny bydel i Bodø.»

Molobyen er en helt ny bydel under utvikling i Bodø. Geografisk strekker området seg mellom Molorota og Bispeveien i Bodø sentrum.

Tanken er en trinnvis transformasjon fra tidligere industrisområde til en mangfoldig bydel med boliger, havnestrøk, handel og kultur.

Medvirkning og samskaping har vært, og vil være bærende i utviklingen av bydelen. I det tidligere industriområdet har de begynt å ta eldre bygg i bruk til midlertidige formål, for å sukssesivt utvikle Molobyen til sitt fulle potensiale.

Målet for hele bydelsutviklingen er å skape en hyggelig, mangfoldig og bærekraftig bydel for fremtiden, med mennesket i fokus

Visit Bodø

«En pulserende kulturby i hjertet av opplevelsesregionen Salten.»

Bodø & Salten er den ultimate kombinasjonen av kultur og natur. Her finner du en av Norges raskest voksende by, Bodø, som skal være Europeisk kulturhovestad i 2024, lokalisert midt mellom storslåtte naturperler i regionen rundt.

Opplev verdens sterkeste malstrøm – Saltstraumen, Europas mest tilgjengelige isbre, Svartisen, nordlys, midnattssol, og berømte nasjonalparker. i Bodø og Salten får du oppleve spektakulær natur uten å gå i kø.

UN Global Compact

«Alle kan bidra.»

UN Global Compact er verdens og Norges største bedriftsdugnad for næringsliv og bærekraft.

De vokser i rekordfart i Norge etter at de åpnet høsten 2019. Over 400 ledende norske bedrifter og organisasjoner er i dag medlemmer for å bidra til å forandre fremtidens næringsliv!

Bærekraftsmålene fungerer som en felles global arbeidsplan for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftsmålene er tydelige på at næringslivet er en del av løsningen, og må ta ansvar.

ilder

«Digitale løsninger som biter fra seg.»

De er ILDERE. Ditt team med problemløsere. Spesialister på digital produktutvikling. llder AS er en vestlandsbasert teknologibedrift som spesialutvikler digitale løsninger for norsk industri.

I dag teller de rett under 40 ansatte fordelt på kontor i Bergen, Stord, Fauske og Polen. I tillegg har de gjennom sine samarbeidspartnere tilgang til et stort antall IT-spesialister ved behov.

Selskapet representerer et bredt spekter av unik kompetanse innen design- og brukeropplevelse (UX, UI), programvareutvikling, IT-drift, IT-sikkerhet og prosjektledelse.

Mental Helse

«Alle har en mental helse.»

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseutfordringer, pårørende og andre interesserte.

I 45 år har de kjempet for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseutfordringer og et bedre helsetilbud. De er en organisasjon for alle, uansett seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og kulturell bakgrunn.

IT-forum

«Vi er Nord-Norges største IT-nettverk».

De synliggjør og samler IT-næringen. De skal være en arena for nettverksbygging og synliggjøre samarbeidet i det lokale IT-miljøet. De skal også inspirere til nyskaping, vekst og utvikling.

Deres visjon er å gjøre Bodø til en bedre by gjennom samarbeid, innovasjon og vekst!

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.