Skip to content

Kraftprogrammet

Bærekraft på 4 steg

Ønsker du å forstå hvordan din virksomhet kan være med å utgjøre en forskjell, gjøre mindre skade og realisere nye forretningsmuligheter? Ønsker du at flere av dine ansatte skal forstå hvordan bærekraft kan være en driver for vekst og lønnsomhet?

Meld deg på!

Kraft ønsker å legge til rette for at våre partnere kan styrke sin kompetanse på bærekraft og inviterer derfor alle våre partnere til Kraftprogrammet. Her kan du delta med én eller flere ansatte, fra hvilken som helst del av virksomheten. Programmet forutsetter ingen forkunnskap om bærekraft, men bygger på teori og praksis som er gjennomgått på de foregående samlingene. Det er derfor en fordel at man deltar på alle samlingene dersom man er deltaker av programmet.

Det er kostnadsfritt å delta for alle partnere av Kraft.

Programmet er utviklet av BDO og bygd opp ved hjelp av anerkjente metoder for hvordan man kan jobbe med bærekraftig strategi og forretningsutvikling, blant annet SDG Compass, RESTART-rammeverket for å designe bærekraftige forretningsmodeller og en styrkebasert tilnærming.

Gjennom programmet får deltakerne jobbe aktivt med bærekraftig utvikling i egen virksomhet ved å benytte kvalifiserte verktøy og veiledere. Samtidig kan man høste læring og nye samarbeid med andre deltakere som er i samme prosess.

Kraftprogrammet har som mål å:

 • Tilegne deltakerne ny kunnskap, nye verktøy og metoder for å styrke markedspotensialet og konkurransekraften hos den enkelte partnerbedriften
 • Synliggjøre hvordan bærekraftsmålene gjør det mulig for partnerbedriftene å samarbeide og operasjonalisere bærekraftig forretningsutvikling
 • Identifisere og gjennomføre tiltak som skal styrke forretningsmodellen hos den enkelte partnerbedrift med bakgrunn i FNs bærekraftsmål

Kraftprogrammets løp

1. Samling: BEVISSTGJØRE – 17. mars kl. 12-16

Av faglig innhold skal vi gå gjennom hva bærekraftig utvikling er og FNs bærekraftsmål, samt hvorfor skal vi bry oss? Vi ser på drivere for bærekraftig utvikling og bærekraft som driver for vekst og lønnsomhet. Vi gir en innføring i hva en interessentkartlegging er og hva du kan bruke denne til. I tillegg vil vi også påbegynne en kartlegging av virksomhetens positive og negative avtrykk.

I første samling vil vi at deltakerne skal ha forståelse for behovet for bærekraftig utvikling, samt hvordan dette kan bli et konkurransefortrinn når krav og reguleringer treffer offentlig sektor og næringslivet de kommende årene. Vi ønsker også at deltakerne forstår hvorfor innovasjon og samarbeid er viktig for bærekraft, og utforsker hvordan nettverket kan bidra til dette. Til sist håper vi deltakerne er klare til å sette i gang med første aktivitet i egen virksomhet.

Mellom samlingene vil det være oppgaver til mellomarbeid. Fra første samling vil den bestå av å ferdigstille interessentkartlegging, slik at den kan benyttes som grunnlag for en vesentlighetsanalyse på 2. samling.

2.  Samling: UTVIKLE – 21. april kl. 12-16

På andre samling skal vi se på rammeverket «grønn veksttrapp» som metode for å forstå helhet og modenhet, samt få muligheten til å identifisere mulige forretnings- og utviklingsmuligheter. Videre gir vi en innføring i hva en vesentlighetsanalyse er og hvordan dette kan brukes til å prioritere fokusområder og bærekraftsmål. Vi skal også se på hvordan vi kan bruke, og ikke bruke, prioriterte bærekraftsmål.

Fra denne samlingen ønsker vi at deltakerne skal sitte igjen med en forståelse for hvordan vi kan flytte bærekraftsarbeidet fra enkeltstående områder og aktiviteter innen klima og miljø til mer helhetlig, strukturert og strategisk arbeid med bærekraftig utvikling for virksomheten som helhet. Altså en økt forståelse av hvordan vår virksomhet kan/bør arbeide med bærekraft.

 

3. Samling: KONKRETISERE – 2. juni kl. 12-16

Den tredje samlingen vil konkretisere bærekraftsarbeid i virksomheter. Vi vil bli bedre kjent med bærekraftsmålene og hvordan de faktisk kan «brukes» i virksomhetens arbeid. Vi skal se på hva bærekraftsløfter er og hvordan vi utvikler de.

Fra tredje samling ønsker vi at deltakerne skal ha en økt bevissthet rundt hvordan bærekraftsløftene kan bygge egen kultur og føler økt tilknytning/tilhørighet til dem. Vi vil at deltakerne skal ha forståelse for hvordan de konkret kan arbeide med de utvalgte bærekraftsmålene i egen virksomhet. Samt forstår at ekstern kommunikasjon må underbygges av reelt arbeid med bærekraft for at det ikke skal oppleves som grønnvasking.

4. Samling: IMPLEMENTERE – 22. juni kl. 12-16

På Kraftprogrammets aller siste samling vil vi ta et tilbakeblikk på hva vi har fått til gjennom programmet. Vi ser på hvordan vi kommuniserer bærekraftsarbeidet i dag. Vi skal lære hvordan vi kan bruke data og KPI-er for å skape åpenhet og troverdighet overfor interessenter. Deltakerne får en innføring i bærekraftsrapportering og attestering.

Ønsket effekt fra siste samling er at deltakerne har forståelse for hvordan vi kan gjennom ekstern kommunikasjon, knyttet til eget bærekraftsarbeid, styrke vårt konkurransefortrinn. Deltakerne skal også kjenne til ulike måter å rapportere på bærekraft.

Meld deg på!

 

SVAR PÅ OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvilket faglig fundament er programmet bygget på?

 • FNs bærekraftsmål og SDG Compass, metodikk for å jobbe med bærekraft utviklet for næringslivet og anbefalt av FN
 • RESTART, rammeverk utviklet av professorene Jørgensen & Pedersen. Verktøy til å designe bærekraftige forretningsmodeller som tjener penger på nye teknologier, digitalisering og den sirkulære økonomien.
 • Styrkebasert utvikling. Like viktig å identifisere hva man allerede gjør som er bra i et bærekraftsperspektiv og hvordan dette kan videreføres og styrkes som å finne og redusere negative fotavtrykk

Hvilke type verktøy vil deltakerne få tilgang til gjennom prosessen?

 • Vi underviser i en metodikk og måte å tenke på, og gir innsikt, tilnærming og veiledning for deltakerne å ta i bruk denne måten å tenke på egen hånd og bruke den på den måten som gir mening for deres situasjon. Vi tilbyr ikke et «one-size-fits-all»-verktøy som eliminerer tenkning og tilpasning. Dette er et veikart, ikke en håndbok. Akkurat som å gå på universitetet, gir vi kunnskap og struktur, det er opp til studenten hva de faktisk gjør med det.
 • Vi vil legge til rette for og tilgjengeliggjøre verktøy for mellomarbeid, som for eksempel:
   • Bærekraftig vekst-trapp
   • Interessentkartlegging og vesentlighetsanalyse
   • Utvikling av bærekraftsløfter og operasjonalisering gjennom prioritering av tiltak
   • Implementeringsplan
   • Hvor mye tid og ressurser må virksomhetene påregne til arbeid med mellomarbeid og forankring i egen virksomhet?

Mellom hver av samlingene får hver deltaker en oppgave til mellomarbeid som dere kan jobbe litt med frem mot neste samling, og jobben vil bestå av å arbeide konkret med et eller flere av verktøyene vi blitt kjent med i forutgående workshop. Det vil være opp til den enkelte virksomhet hvor mye man legger i mellomarbeidet, men vår anbefaling vil være at hver virksomhet totalt bruker 10-20 timer her mellom hver samling. Det er anbefalt at representantene som deltar på samlingene er en blanding av ledelse med beslutningsmyndighet og ressurser med kapasitet og engasjement til å drive prosessen internt mellom samlingene.

Meld deg på!

Har du spørsmål knyttet til programmet ta kontakt med programleder Heidi Thommesen, Direktør BDO, på heidi.therese.thommesen@bdo.no

Aktuelt

Partnere

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.