Skip to content

Kraftig åpningsuke

09/07/2021

Torsdag 24. juni på formiddagen ble selskapet Kraft Nord AS stiftet, 1 time senere var stiftere, ordfører og formannskapet til lunsj for offisiell åpning. Midt mellom lunsj og taler kom det fortsatt inn planter, trær og andre buskevekster. Tross et naturlig oppstartskaos hadde vi fortsatt ikke plass til alle som ville bivære begivenheten. Det er klart vi må ha to åpninger da!

Bodø kommune har sammen med lokalt og regionalt næringsliv skapt historie ved å gå sammen om å stifte et aksjeselskap med formål om samarbeid for å nå FNs bærekraftsmål. Til nå består partnerskapet i Kraft av til sammen hele 52 aktører fra kommune, samfunnsliv, akademia og næringsliv. Det er klart det må feires og det er klart at partnere har lyst å være med på feiringen!

Av hensyn til Covid-19 måtte vi sette en begrensning på antall deltakere og etter kort tid ble åpningen fulltegnet. Heldigvis for oss ga det en gylden anledning for å arrangere enda en åpning! Vi inviterte like gjerne til en Kraftig åpningsuke!

Marianne Bahr Simonsen, daglig leder av Kraft, Ida Pinnerød, ordfører Bodø Kommune, Siri Vasshaug, prosjektleder Smartere Transport.

Onsdag 16. juni vedtok et enstemmig bystyre at Bodø Kommune skulle være med på etablering av Kraft Nord AS. Torsdag 24. juni kl 11.30 ble Kraft Nord AS stiftet av totalt 19 medstiftere. 1 time senere kom også ordfører Ida Pinnerød og hele formannskapet for å overvære den første av to offisielle åpninger av Kraft.

Hanne Engan med en nydelig fremførelse med sang og gitar fikk publikum til å sette seg ned og lytte. Ida Pinnerød åpnet programmet med en fantastisk åpningstale, og gav klart og tydelig uttrykk for kommunens ønske om samarbeid for å nå bærekraftsmålene. Videre kunne en nytiltrådt daglig leder av Kraft, Marianne Bahr Simonsen, endelig ønske velkommen til partnerskapet og fortelle om planene for Kraft og betydningen et slikt partnerskap kan ha å si for regionen, landsdelen og verden vi bor i.

Medstiftere av Kraft og formannskapet i Bodø kommune samlet til åpning av Kraft.

Maiken Nilsen Stensaker fra Engage ved Nord Universitet har siden sommeren 2020 vært delaktig i Kraft som en del av forprosjektgruppen og medlem av styringsgruppen mot etableringen av Kraft, og kunne fortelle om hvordan prosessen har gått frem. Hun kunne også fortelle hvilke muligheter Nord Universitet ser for Kraft og hvordan dette kan være det lenge etterspurte bindeleddet for å knytte studentene enda tettere på lokalt næringsliv.

Christian Nordvik fra Nordvik Gruppen AS, partner av Kraft, hadde et flott innlegg med et godt eksempel på hvordan Nordvik jobber med sosial bærekraft og har fokus på å få folk i arbeid.

I etableringen av Kraft har Nordland Fylkeskommune vært en avgjørende fødselshjelper og bidratt med økonomisk starthjelp gjennom prosjektet Smartere Transport. Derfor var det ekstra flott å høre Siri Vasshaug, prosjektleder Smartere Transport, fortelle om hvordan vi sammen kan jobbe for å utvikle framtidens transportløsninger for byen.

Mandag 28. juni hadde vi vår 2. åpningsdag av Kraft hvor vi fikk besøk av Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og flere partnere fra partnerskapet.

Til venstre forran; Kirsti Saxi, Fylkesråd for Kultur, Klima og Miljø, Nikolai Astrup, Kommunal og moderniseringsminister, Marianne Bahr Simonsen, Daglig leder av Kraft, Anita Skog, NHO Nordland/Nasjonalt program for Leverandørutvikling, Robert Isaksen, Daglig leder KS Nordland, Mariann Meby, Forretningsutvikler Bodø Energi, Til venstre bak: Thomas A. Hansen, Manager BDO / Prosjektleder Kraft, Cathrine Barth, rådgiver Natural State/ Co-founder Circurlarities.

Statsråden ble hentet på Bodø Lufthavn i en hydrogenelektrisk bil fra Toyota og kjørt direkte ned til Kraft. Her åpnet vi med innslag fra lokale dansere i «black boxen», med presentasjon av Kulturkollektivet Bodø ved styreleder Kristin Østbø. Etterfulgt av omvisning i huset av IOT-laben vår presentert av Eivind Holt i Makerspace, Signal Bodø, Nordkontakt, Bodø kommune og Huawei. I Black boxen ble også den digitale tvillingen av Bodø presentert ved Tor Gausemel, prosjektleder i City Loops Bodø.

Bilde av Break dancere i regi av Kulturkollektivet Bodø.

Break dancere i regi av Kulturkollektivet Bodø.

Demonstrasjon av digital tvilling av Tor Gausemel, Prosjektleder City Loops Bodø

Demonstrasjon av digital tvilling av Tor Gausemel, Prosjektleder City Loops Bodø

Under åpningen var det flere som holdt spennende innlegg foruten om Marianne Bahr Simonsen, Daglig leder av Kraft og Siri Vasshaug, Prosjektleder Smartere Transport. Vi fikk blant annet en flott åpningstale av Fylkesråd for Kultur, Klima og Miljø, Kirsti Saxi, som utviste en klar beundring for mobiliseringen og engasjementet som alle partnere har vist allerede bare ved å ta del i Kraft.

Vi fikk også besøk av Cathrine Barth fra Natural Estate, partner av Kraft,  som holdt et kjempeinspirerende innlegg om sirkulærøkonomi og hvordan sirkulære byer skaper lokale verdier, nye næringer og bærekraftige arbeidsplasser. Hun gav oss også 2 gaver i forbindelse med åpningen. Det ene var et nytt verdiord til Kraft, nemlig naturkraft, i lys av naturen blir den nye økonomiske super-modellen, og det andre var en overrekkelse av vår egen faktiske grunnsten.

Cathrine Barth fra Natural State overrekker en grunnsten til Marianne Bahr Simonsen, daglig leder av Kraft.

Cathrine Barth fra Natural State overrekker en grunnsten til Marianne Bahr Simonsen, daglig leder av Kraft.

Snorri Rasch, partner og kontorleder av BDO Bodø kunne fortelle om den spennende reisen som har vært etter å ha jobbet tett på lokalt næringsliv og Bodø Glimt, med bærekraftig omstilling og nye forretningsmodeller de siste 3 årene i Bodø, og hvordan dette har blitt eksportert ut til 12 andre norske byer.

Per-Arild Konradsen hadde også et inspirerende innlegg om hvordan han som gründer av First Scandinavia har jobbet over to tiår med å etablere en eksportvare for økt kunnskap og interesse om realfag for barn og unge, og hvordan dette er et eksempel på en metode for å jobbe med bærekraftig utvikling.

Per-Arild Konradsen, First Scandinavia

Gløden og lidenskapen for innovasjon og kunnskapsdeling kom tydelig frem fra nyvalgt styreleder av Kraft, Gry Alsos, dekan ved Handelshøyskolen på Nord Universitet, i det hun med glede fortalte om hvordan hun ser for seg at Kraft skal være møteplassen og et naturlig koblingspunkt for studenter og næringsliv.

Gry Alsos, Styreleder av Kraft og Dekan ved Handelshøyskolen på Nord Universitet

Avslutningsvis var det inspirerende betraktninger fra Kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup. Sist han var på visitt i Bodø i høst, fikk han omvisning i byen, flere presentasjoner og innspill fra bodøfolket til hvordan Norge kan jobbe med bærekraft. Han kunne da fortelle at 2/3 av bærekraftsmålene må oppnås lokalt eller regionalt, og gav derfor bodøsamfunnet ballen for å jobbe med dette. Med Kraft har vi virkelig tatt ballen, og fikk vist statsråden et helt konkret eksempel på hvordan vi kan jobbe med bærekraft lokalt og regionalt.

Nikolai Astrup og Marianne Bahr Simonsen

«Bodø har jobbet systematisk en stund. Jeg tror dette senteret, på tvers av offentlig og privat sektor, er en veldig god idé. Her kan man synliggjøre bærekraftsarbeidet og dele gode eksempler på tvers»

Statsråden kunne fortelle at offentlig sektor kjøper varer og tjenester for over 600 milliarder kroner årlig. Ikke bare staten, men også kommune og fylkeskommune. Ved å benytte innovative offentlige anskaffelser eller kjøpe fra oppstartsselskaper kan man oppnå mer bærekraftige og effektive løsninger. Det har vi også troen på, og nettopp dette skal Kraft være med å bidra til.

Tusen takk til alle foredragsholdere og taler under begge åpningsdagene og takk til alle som deltok!

Se video fra åpningsuken her:

 

Aktuelt

Partnere

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.